Redaktionen

På den här sidan kan du lära känna redaktionen bakom Hastpolitik.
Redaktionen vid Hastpolitik består av ett antal kompetenta, nyfikna personer. Det finns nästan ingen överlappning i den redaktionella bakgrunden och det är verkligen ett medvetet val. Vi lägger stort värde på mångfald och därför är det viktigt att betona att vår redaktion inte alla består av en typ. Alla människor på Hastpolitik brinner för att skapa en plattform som har en bred läsekrets.